Drodzy Kierowcy,

w związku z gwałtownym spadkiem Waszych przychodów spowodowanym epidemią koronawirusa, jako indywidualni przedsiębiorcy macie możliwość skorzystania z kilku ulg przygotowanych przez rząd w ramach pakietu antykryzysowego.

Nie wszystkie programy pomocowe są skonkretyzowane, ponadto pojawiają się kolejne propozycje. Niemniej jednak chcemy Wam przekazać pakiet informacji według stanu na dzień dzisiejszy, gdyż o niektóre ulgi możecie ubiegać się już teraz.

  1. Odroczenie płatności składek ZUS o 3 miesiące i możliwość anulowania  składek ZUS przez 3 miesiące

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz złożyć wniosek o odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek. We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

Wnioski dostępne są na stronie ZUS

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

Wczoraj pojawiła się propozycja rządu dotycząca nie tylko odroczenia, ale całkowitego anulowania płatności składek na ZUS przez trzy miesiące. Takie zwolnienie miałoby dotyczyć mikroprzedsiębiorców, których przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Czekamy na przepisy wykonawcze w tym zakresie.

  1. Odroczenie płatności składek VAT, CIT

Możesz również opóźnić płatność składek VAT, CIT czy PIT. W tym celu powinieneś złożyć “Wniosek w sprawie odroczenia” (TER-Z). We wniosku musisz podać uzasadnienie.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek składasz do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania), jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu).

  1. Zasiłki chorobowe i opiekuńcze 

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, może otrzymać z ZUS:

  • zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji
  • zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.
  1. Wypłata 2 tys. zł brutto dla samozatrudnionych. 

Szczegółowe przepisy o wypłacie 2000 złotych dotąd nie powstały, jednak zgodnie z zapowiedziami wypłata ta ma przysługiwać osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło i samozatrudnionym. Co do tych ostatnich, czyli właścicieli małych, jednoosobowych firm zaczęły się jednak pojawiać wątpliwości. Czekamy na przepisy wykonawcze w tym zakresie.

  1. Wakacje kredytowe 

Jeśli masz kredyt w banku, zwróć się do swojego banku z zapytaniem o możliwości odroczenia spłaty kapitału lub zaciągnięcia kredytu obrotowego na preferencyjnych warunkach.

  1. Odroczenie płatności rat leasingowych

Istnieje możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych. Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim leasingodawcą i zapytaj o możliwości.

  1. Przesunięcie płatności za media

W ramach pomocy publicznej, będzie istniała możliwość odroczenia płatności za media.

Jak tylko będą pojawiać się szczegółowe przepisy lub informacje dotyczące nowych ulg, będziemy Was informować na bieżąco.