Warunki Akcji Promocyjnej (edycja II) :

  • Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2024r. i kończy w dniu 31 sierpnia 2024r.
  • Skierowana jest do nowych Kierowców, którzy w okresie 12 (dwunastu miesięcy) poprzedzających rozpoczęcie Akcji Promocyjnej nie współpracowali z iTaxi
  • Bonus będzie naliczany oddzielnie za każdy miesiąc kalendarzowy trwania Akcji Promocyjnej,
  • Bonus w wysokości 500 zł wypłacany będzie pod warunkiem wykonania min. 200 kursów miesięcznie w okresie trwania Akcji Promocyjnej
  • Maksymalna wysokość Bonusu w ramach Akcji Promocyjnej wynosi 1.500,00 zł.
  • Promocja obowiązuje na terenie Warszawy