DEFINICJE

Reda– miejsce, gdzie Kierowca oczekuje w kolejce na wjazd na postój, zwykle parking w wyznaczonym miejscu.

Koperty– miejsca postojowe.

Stand– stanowisko iTaxi na Hali Lotniska. Zadaniem Standu jest obsługiwane terminówek z Lotniska oraz pozyskiwanie i obsługa Pasażerów.

Kierowcy obsługujący Strefy zobowiązani są do zapoznania się z Wykazem Miejsc Postojowych oraz Regulaminem Miejsc Postojowych

W wybranych strefach istnieje możliwość obsługi zleceń, “z miasta” zamówionych przez aplikację pasażera.

Jeżeli strefa daje powyższą możliwość to po zalogowaniu do strefy kierowca zobaczy switch, za pomocą którego, może oznaczyć czy jest w danej chwili chętny na zlecenia z aplikacji pasażera.

Każdorazowo po zalogowaniu do strefy switch ustawiony jest w pozycji Włączone. W przypadku podjęcia decyzji o przyjmowaniu zleceń ze strefy Kierowca zmienia pozycję na Wyłączone.

 

 • Gdy Kierowca ustawi switch w pozycji Włączone może otrzymywać kursy ze strefy oraz kursy z miasta zarówno w statusie wolny (na zielono), jak również w statusie wolny-kończący (na czarno)
 • Gdy Kierowca ustawi switch jest w pozycji Wyłączone, może nadal otrzymywać kursy ze strefy ale nie dostanie kursów z miasta w statusie wolny (na zielono). Może dostawać kursy z miasta w statusie wolny-kończący (na czarno)

Odrzucenie kursu w statusie wolny (na zielono) – spadek statystyk
Odrzucenie kursu w statucie w-k (na czarno) – nie ma wpływu na statystyki

 • Zamówienie ze strefy złożone poprzez aplikację pasażera jest obsługiwane w pierwszej kolejności przez kierowców zalogowanych do tej strefy.
 • Zlecenie wydawane jest po kolei do kierowców, zgodnie z ich ustawieniem w kolejce . Zlecenie idzie więc do pierwszego kierowcy z kolejki, który ma włączony switch na przyjmowanie zleceń z aplikacji pasażera.
 • Jeżeli w kolejce nie ma nikogo albo zlecenie jest przez wszystkich kierowców z kolejki odrzucane/niepobierane, to zlecenie idzie do kierowców z miasta, zgodnie z algorytmem.
 • Kierowcy, który przyjmą zlecenie, opuszczają kolejkę.
 • Dopłata dla pasażera za kurs ze strefy nalicza się automatycznie i jej wysokość będzie widoczna w aplikacji kierowcy w ekranie wpisywania kwoty za kurs oraz w historii kursów. Pojawi się każdemu kierowcy, który realizuje kurs ze strefy (obojętne czy przyjął kurs będąc w kolejce czy na mieście).

  

 

 

 • Jeżeli pasażer chce zamówić kurs ze strefy z opcjami, które generują dodatkowe opłaty (bus, premium) one także pokażą się i doliczą automatycznie

  

 • Jeżeli rozpoczęty kurs ze strefy zostanie anulowany przez pasażera i należna będzie Rekompensata, kierowca dostanie (R)
  Gdy Kierowca posiadający (R), zaloguje się do kolejki i zrealizuje kurs ze strefy to rekompensata mu nie przepada. Przysługuje mu do momentu, aż zostanie wzięty pod uwagę przy wydawaniu zleceń przez algorytmu.
 • Anulowanie przez pasażera lub kierowcę rozpoczętego zlecenia ze strefy skutkuje wylogowaniem kierowcy z kolejki. Aby móc ponownie przyjmować zlecenia ze strefy kierowca musi zalogować się do kolejki jeszcze raz. Zostanie ustawiony na ostatniej pozycji kolejki.
 • Po wylogowaniu aplikacji w trakcie pobytu w strefie Kierowca ma obowiązek zalogować się ponownie, jeśli zrobi to w ciągu 4 min opłata za wjazd do kolejki nie zostanie ponownie naliczona.