DEFINICJE

Reda– miejsce, gdzie Kierowca oczekuje w kolejce na wjazd na postój, zwykle parking w wyznaczonym miejscu.

Koperty– miejsca postojowe.

Stand– stanowisko iTaxi na Hali Lotniska. Zadaniem Standu jest obsługiwane terminówek z Lotniska oraz pozyskiwanie i obsługa Pasażerów.

Kierowcy obsługujący Strefy zobowiązani są do zapoznania się z Wykazem Miejsc Postojowych oraz Regulaminem Miejsc Postojowych

Warszawa

W wybranych strefach istnieje możliwość obsługi zleceń, zamówionych przez aplikację pasażera.

Jeżeli strefa daje powyższą możliwość to po zalogowaniu do strefy kierowca zobaczy switch, za pomocą którego, może oznaczyć czy jest w danej chwili chętny na zlecenia z aplikacji pasażera.

Każdorazowo po zalogowaniu do strefy switch ustawiony jest w pozycji Wyłączone. W przypadku podjęcia decyzji o przyjmowaniu zleceń z aplikacji Kierowca zmienia pozycję na Włączone.

 

 • Gdy Kierowca ustawi switch w pozycji Włączone może otrzymywać kursy ze strefy zarówno w statusie wolny (na zielono), jak również w statusie wolny-kończący (na czarno) oraz kursy z miasta w statusie wolny-kończący (na czarno)
 • Gdy Kierowca ustawi switch jest w pozycji Wyłączone nie dostanie kursów ze strefy w statusie wolny (na zielono). Może dostawać kursy ze strefy w statusie wolny-kończący (na czarno) oraz kursy z miasta w statusie wolny-kończący (na czarno)

Odrzucenie kursu w statusie wolny (na zielono) – spadek statystyk
Odrzucenie kursu w statucie w-k (na czarno) – nie ma wpływu na statystyki

 • Zamówienie ze strefy złożone poprzez aplikację pasażera jest obsługiwane w pierwszej kolejności przez kierowców zalogowanych do tej strefy.
 • Zlecenie wydawane jest po kolei do kierowców, zgodnie z ich ustawieniem w kolejce . Zlecenie idzie więc do pierwszego kierowcy z kolejki, który ma włączony switch na przyjmowanie zleceń z aplikacji pasażera.
 • Jeżeli w kolejce nie ma nikogo albo zlecenie jest przez wszystkich kierowców z kolejki odrzucane/niepobierane, to zlecenie idzie do kierowców z miasta, zgodnie z algorytmem.
 • Kierowcy, który przyjmą zlecenie, opuszczają kolejkę.
 • Dopłata dla pasażera za kurs ze strefy nalicza się automatycznie i jej wysokość będzie widoczna w aplikacji kierowcy w ekranie wpisywania kwoty za kurs oraz w historii kursów. Pojawi się każdemu kierowcy, który realizuje kurs ze strefy (obojętne czy przyjął kurs będąc w kolejce czy na mieście).

  

 

 

 • Jeżeli pasażer chce zamówić kurs ze strefy z opcjami, które generują dodatkowe opłaty (bus, premium) one także pokażą się i doliczą automatycznie

  

 • Jeżeli rozpoczęty kurs ze strefy zostanie anulowany przez pasażera i należna będzie Rekompensata, kierowca dostanie (R)
  Gdy Kierowca posiadający (R), zaloguje się do kolejki i zrealizuje kurs ze strefy to rekompensata mu nie przepada. Przysługuje mu do momentu, aż zostanie wzięty pod uwagę przy wydawaniu zleceń przez algorytmu.
 • Anulowanie przez pasażera lub kierowcę rozpoczętego zlecenia ze strefy skutkuje wylogowaniem kierowcy z kolejki. Aby móc ponownie przyjmować zlecenia ze strefy kierowca musi zalogować się do kolejki jeszcze raz. Zostanie ustawiony na ostatniej pozycji kolejki.
 • Kierowca zalogowany do strefy, po upływie 45 min może odjechać ze strefy i nie zostanie obciążony opłatą za postój.
 • Po wylogowaniu aplikacji w trakcie pobytu w strefie Kierowca ma obowiązek zalogować się ponownie, jeśli zrobi to w ciągu 4 min opłata za wjazd do kolejki nie zostanie ponownie naliczona.
Strefy postojowe (np. Blue City, itp.)
W wybranych strefach istnieje możliwość obsługi zleceń, zamówionych przez aplikację pasażera.

Jeżeli strefa daje powyższą możliwość to po zalogowaniu do strefy kierowca zobaczy switch, za pomocą którego, może oznaczyć czy jest w danej chwili chętny na zlecenia z aplikacji pasażera.

Każdorazowo po zalogowaniu do strefy switch ustawiony jest w pozycji Wyłączone. W przypadku podjęcia decyzji o przyjmowaniu zleceń z aplikacji Kierowca zmienia pozycję na Włączone.

 

 • Gdy Kierowca ustawi switch w pozycji Włączone może otrzymywać kursy ze strefy zarówno w statusie wolny (na zielono), jak również w statusie wolny-kończący (na czarno) oraz kursy z miasta w statusie wolny-kończący (na czarno)
 • Gdy Kierowca ustawi switch jest w pozycji Wyłączone nie dostanie kursów ze strefy w statusie wolny (na zielono). Może dostawać kursy ze strefy w statusie wolny-kończący (na czarno) oraz kursy z miasta w statusie wolny-kończący (na czarno)

Odrzucenie kursu w statusie wolny (na zielono) – spadek statystyk
Odrzucenie kursu w statucie w-k (na czarno) – nie ma wpływu na statystyki

 • Zamówienie ze strefy złożone poprzez aplikację pasażera jest obsługiwane w pierwszej kolejności przez kierowców zalogowanych do tej strefy.
 • Zlecenie wydawane jest po kolei do kierowców, zgodnie z ich ustawieniem w kolejce . Zlecenie idzie więc do pierwszego kierowcy z kolejki, który ma włączony switch na przyjmowanie zleceń z aplikacji pasażera.
 • Jeżeli w kolejce nie ma nikogo albo zlecenie jest przez wszystkich kierowców z kolejki odrzucane/niepobierane, to zlecenie idzie do kierowców z miasta, zgodnie z algorytmem.
 • Kierowcy, który przyjmą zlecenie, opuszczają kolejkę.
 • Dopłata dla pasażera za kurs ze strefy nalicza się automatycznie i jej wysokość będzie widoczna w aplikacji kierowcy w ekranie wpisywania kwoty za kurs oraz w historii kursów. Pojawi się każdemu kierowcy, który realizuje kurs ze strefy (obojętne czy przyjął kurs będąc w kolejce czy na mieście).

  

 

 

 • Jeżeli pasażer chce zamówić kurs ze strefy z opcjami, które generują dodatkowe opłaty (bus, premium) one także pokażą się i doliczą automatycznie

  

 • Jeżeli rozpoczęty kurs ze strefy zostanie anulowany przez pasażera i należna będzie Rekompensata, kierowca dostanie (R)
  Gdy Kierowca posiadający (R), zaloguje się do kolejki i zrealizuje kurs ze strefy to rekompensata mu nie przepada. Przysługuje mu do momentu, aż zostanie wzięty pod uwagę przy wydawaniu zleceń przez algorytmu.
 • Anulowanie przez pasażera lub kierowcę rozpoczętego zlecenia ze strefy skutkuje wylogowaniem kierowcy z kolejki. Aby móc ponownie przyjmować zlecenia ze strefy kierowca musi zalogować się do kolejki jeszcze raz. Zostanie ustawiony na ostatniej pozycji kolejki.
 • Kierowca zalogowany do strefy, po upływie 45 min może odjechać ze strefy i nie zostanie obciążony opłatą za postój.
 • Po wylogowaniu aplikacji w trakcie pobytu w strefie Kierowca ma obowiązek zalogować się ponownie, jeśli zrobi to w ciągu 4 min opłata za wjazd do kolejki nie zostanie ponownie naliczona.