Stawki za kilometr

Pamiętaj, żeby zawsze zgłosić zmianę stawki! Możesz to zrobić w biurze lub zdalnie- skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Sprawdź jakie stawki obowiązują dla aut Premium.

Rodzaje kursów

Jeśli w Twoim mieście nie ma Stref- wszystkie kursy z iTaxi, z którymi masz styczność są kursami z kontem Pasażera.

Czy wiesz, że…

Kurs bez konta Pasażera to typowa “łapka”. Klient wsiada na Postoju/Strefie, kurs odbywa się bez łączenia konta Pasażera z kursem, jest anonimowy.

Kurs z kontem Pasażera to kurs zamówiony przez Centralę, zamówiony przez Aplikację, połączony z kontem bezpośrednio w taksówce [tzw. Kurs na żądanie] lub Voucher (kod Vouchera).

Przejazd z Ceną Gwarantowaną

Czy wiesz, że…

Warunki dla zlecenia z Ceną Gwarantowaną:

 • klient indywidualny i biznesowy
 • kurs na teraz
 • płatność w aplikacji lub gotówką u Kierowcy
 • podany adres początkowy i końcowy

Wycena przejazdu z Ceną Gwarantowaną:

  • uwzględnia maksymalną stawkę zł/km floty iTaxi 
  • zawiera prognozowaną opłatę czasową 
  • jest porównywalna ze wskazaniem taksometru I taryfy
  • obejmuje przejazd najkrótszą drogą na trasie z pkt. A do pkt.
  • wycena jest zmienna, zależna od popytu i podaży 

Wydawanie zleceń z Ceną Gwarantowaną:

 • przyjmowanie zleceń w nocy i w weekendy premiowane będzie x 2 do Super Priorytetu 

Realizacja zleceń:

 • przyjmując kurs z Ceną Gwarantowaną Kierowca zobowiązany jest zrealizować kurs najkrótszą trasą w cenie przejazdu
 • przyjmując kurs z Ceną Gwarantowaną Kierowca nie wprowadza żadnego rabatu na kasie fiskalnej
 • rozpoczynając kurs Kierowca zobowiązany jest ustawić na kasie fiskalnej cenę umowną i mieć włączony taksometr przez cały czas trwania kursu (warunek zgodności z przepisami ceny umownej)
 • w przypadku przerwania realizacji kursu z Ceną Gwarantowaną i chęcią jego zakończenia w trakcie, kurs należy rozliczyć według wskazania taksometru bez rabatów
 • w przypadku zmiany trasy, adresu docelowego lub postoju (na żądanie pasażera) przejazd z Ceną Gwarantowaną przestaje obowiązywać, po wpisaniu nowego adresu docelowego kurs należy zrealizować i rozliczyć według wskazania taksometru bez rabatów
 • W celu zmiany ceny kursu z Ceną Gwarantowaną (z woli pasażera) podczas rozliczania (kończenia) kursu należy zaznaczyć box umożliwiający edycję ceny, a następnie wpisać cenę z taksometru w okno Opłata taksometru. Na kasie fiskalnej należy wystawić paragon na pierwotną cenę umowną a następnie drugi paragon na dodatkową cenę umowną w celu uzupełnienia należności do Kwoty z aplikacji po rabacie.  opłata za kurs = cena umowna wyjściowa + dodatkowa cena umowna o wartości (wskazanie aplikacji po rabacie – cena umowna wyjściowa)UWAGA: Przed każdą zmianą trasy skutkującą odwołaniem przejazdu z Ceną Gwarantowaną Kierowca bezwzględnie ma obowiązek  poinformować Pasażera że każda zmiana skutkuje przejazdem w cenie wskazania taksometru bez rabatów. Każda zmiana ceny przejazdu z Ceną Gwarantowaną  musi być jednoznacznie zaakceptowana przez Pasażera, przed zmianą trasy.

Czy wiesz, że…

Wycena kursów Premium z Ceną Gwarantowaną obejmuje:

 • elementy kalkulacji kursów z ceną gwarantowaną tj.: stawka zł/km + opłata początkowa + opłata czasowa + mnożnik uwzględniający nierównowagę popytu i podaży w godzinach szczytu i wzmożonego ruchu
 • elementy wynikające ze specyfiki kursów Premium tj.: stawkę zł/km uwzględniającą dopłatę +3 zł/km (Warszawa, Kraków) + 2 zł/km (pozostałe miasta)  oraz uwzględnienie ceny minimalnej kursu Premium na poziomie 60 zł (Warszawa, Kraków) 50 zł (pozostałe miasta) 

Opłaty wg modelu rozliczeń

 

Prowizja OKLEJENI Prowizja NIEOKLEJONY
Warszawa – przed 2023 20% 22%
Warszawa – po 31.12.2022 22% 22%
Warszawa – po 1.03.2024 25% 25%
Trójmiasto 18% 20%
Inne miasta 15% 20%
Warszawa Inne miasta
Prowizje OKLEJONY
25% lub 20% (opcja z subskrypcją) 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Prowizje NIEOKLEJONY
25% 20%

Opcja dostępna tylko dla kierowców oklejonych

Subskrypcja Procent prowizji
Warszawa – przed 2023 399 zł 15%
Warszawa – po 31.12.2022 399 zł 17%
Warszawa – po 1.03.2024 399 zł 20%
Trójmiasto 400 zł 7%
Poznań 799 zł 5%
Inne miasta 400 zł 5%
Model procentowy

 

Prowizja OKLEJENI Prowizja NIEOKLEJONY
Warszawa – przed 2023 20% 22%
Warszawa – po 31.12.2022 22% 22%
Warszawa – po 1.03.2024 25% 25%
Trójmiasto 18% 20%
Inne miasta 15% 20%
Warszawa Inne miasta
Prowizje OKLEJONY
25% lub 20% (opcja z subskrypcją) 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Prowizje NIEOKLEJONY
25% 20%
Model subskrybcyjno - procentowy

Opcja dostępna tylko dla kierowców oklejonych

Subskrypcja Procent prowizji
Warszawa – przed 2023 399 zł 15%
Warszawa – po 31.12.2022 399 zł 17%
Warszawa – po 1.03.2024 399 zł 20%
Trójmiasto 400 zł 7%
Poznań 799 zł 5%
Inne miasta 400 zł 5%

Opłaty wg rodzajów kursów

OPŁATA
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
Warszawa
OPŁATA
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją) lub 25% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 25% lub 20% (opcja z subskrypcją)
OPŁATA
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 15% lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera  15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Pozostałe miasta
OPŁATA
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 15% lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
KURSY Z APLIKACJI LUB CENTRALI
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera Kursy przychodzące na aplikację Kierowcy zawsze są “z kontem Pasażera”
KURSY NA ŻĄDANIE Z MIASTA
Z kontem Pasażera  15% lub 5% (opcja z subskrypcją) lub 20% [nieoklejeni]
Bez konta Pasażera opłata w wysokości stawki na szybie w taryfie I
KURSY ZE STREF STAŁYCH (np. Lotniska, dworce)
Z kontem Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)
Bez konta Pasażera 15% lub 5% (opcja z subskrypcją)

Wykaz Miejsc Postojowych – Stref dostępnych dla kierowców iTaxi:

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Atlas Tower -Level 27 Warszawa Al. Jerozolimskie 123 Prowizja od kursu Mapa strefy
Best Western Plus Hotel Warsaw Warszawa Kosmatki 8 Prowizja od kursu Mapa strefy
CH Blue City Warszawa Al. Jerozolimskie 189 Prowizja od kursu Mapa strefy
CH Klif Warszawa Okopowa 58/72 Prowizja od kursu Mapa strefy
DoubleTree by Hilton Warszawa Skalnicowa 21 Prowizja od kursu Mapa strefy
Dworzec Centralny E.P. Warszawa Aleje Jerozolimskie 54 Prowizja od kursu + 5 zł za wjazd do strefy pobierane od pasażera jako opłata dodatkowa Mapa strefy
Hampton by Hilton Warsaw Airport Warszawa Komitetu Obrony Robotników 39F Prowizja od kursu Mapa strefy
Holiday Inn Express & Crowne Plaza Warszawa Rondo Daszyńskiego 2 Prowizja od kursu Mapa strefy
Holiday Inn Express Warsaw Airport Warszawa Poleczki 31 Prowizja od kursu Mapa strefy
Lotnisko Chopina Warszawa Żwirki i Wigury 1 Prowizja od kursu Mapa strefy
Regent Warsaw Hotel Warszawa Belwederska 23 Prowizja od kursu Mapa strefy
TVN Warszawa Wiertnicza 166 Prowizja od kursu Mapa strefy
Warsaw Plaza Hotel Warszawa Łączyny 5 Prowizja od kursu Mapa strefy
Explosion Club Warszawa Wał Miedzeszyński 646 Prowizja od kursu Mapa strefy

 

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Wjazd na Strefę Lotniska Ławica – Kierowcy oklejeni posiadający ważną Subskrypcję iTaxi
Regulamin Szczegółowy korzystania ze strefy

 

 

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Dworzec w Poznaniu Poznań Dworcowa 1 Prowizja od kursu Mapa strefy
Lotnisko Poznań-Ławica – Koperty Poznań Bukowska 285 Prowizja od kursu Mapa strefy

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Golden Tulip Residence Gdańsk Gdańsk Piastowska 160 Prowizja za kurs Mapa strefy
Hampton by Hilton Gdansk Airport Gdańsk Juliusza Słowackiego 220 Prowizja za kurs Mapa strefy

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Bonarka City Center Kraków Kamieńskiego 11 Prowizja za kurs Mapa strefy
CH Galeria Kazimierz Kraków Rzeźnicza 23 Prowizja za kurs Mapa strefy
Hotel Vienna House Andel’s Cracow Kraków Pawia 3 Prowizja za kurs Mapa strefy
Lotnisko Balice Kraków Balice Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 Prowizja za kurs Mapa strefy

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Port Lotniczy Wrocław Wrocław Graniczna 190 Prowizja od kursu Mapa strefy
Warszawa

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Atlas Tower -Level 27 Warszawa Al. Jerozolimskie 123 Prowizja od kursu Mapa strefy
Best Western Plus Hotel Warsaw Warszawa Kosmatki 8 Prowizja od kursu Mapa strefy
CH Blue City Warszawa Al. Jerozolimskie 189 Prowizja od kursu Mapa strefy
CH Klif Warszawa Okopowa 58/72 Prowizja od kursu Mapa strefy
DoubleTree by Hilton Warszawa Skalnicowa 21 Prowizja od kursu Mapa strefy
Dworzec Centralny E.P. Warszawa Aleje Jerozolimskie 54 Prowizja od kursu + 5 zł za wjazd do strefy pobierane od pasażera jako opłata dodatkowa Mapa strefy
Hampton by Hilton Warsaw Airport Warszawa Komitetu Obrony Robotników 39F Prowizja od kursu Mapa strefy
Holiday Inn Express & Crowne Plaza Warszawa Rondo Daszyńskiego 2 Prowizja od kursu Mapa strefy
Holiday Inn Express Warsaw Airport Warszawa Poleczki 31 Prowizja od kursu Mapa strefy
Lotnisko Chopina Warszawa Żwirki i Wigury 1 Prowizja od kursu Mapa strefy
Regent Warsaw Hotel Warszawa Belwederska 23 Prowizja od kursu Mapa strefy
TVN Warszawa Wiertnicza 166 Prowizja od kursu Mapa strefy
Warsaw Plaza Hotel Warszawa Łączyny 5 Prowizja od kursu Mapa strefy
Explosion Club Warszawa Wał Miedzeszyński 646 Prowizja od kursu Mapa strefy

 

Poznań

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Wjazd na Strefę Lotniska Ławica – Kierowcy oklejeni posiadający ważną Subskrypcję iTaxi
Regulamin Szczegółowy korzystania ze strefy

 

 

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Dworzec w Poznaniu Poznań Dworcowa 1 Prowizja od kursu Mapa strefy
Lotnisko Poznań-Ławica – Koperty Poznań Bukowska 285 Prowizja od kursu Mapa strefy
Trójmiasto

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Golden Tulip Residence Gdańsk Gdańsk Piastowska 160 Prowizja za kurs Mapa strefy
Hampton by Hilton Gdansk Airport Gdańsk Juliusza Słowackiego 220 Prowizja za kurs Mapa strefy
Kraków

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Bonarka City Center Kraków Kamieńskiego 11 Prowizja za kurs Mapa strefy
CH Galeria Kazimierz Kraków Rzeźnicza 23 Prowizja za kurs Mapa strefy
Hotel Vienna House Andel’s Cracow Kraków Pawia 3 Prowizja za kurs Mapa strefy
Lotnisko Balice Kraków Balice Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 Prowizja za kurs Mapa strefy
Wrocław

Wjazd do strefy tylko dla Kierowców oklejonych

Nazwa strefy Adres Opłata za kurs Mapa strefy
Port Lotniczy Wrocław Wrocław Graniczna 190 Prowizja od kursu Mapa strefy

Wypłaty na życzenie

Czy wiesz, że…

W Aplikacji Kierowcy iTaxi powstała nowa funkcjonalność “iPortfel” która umożliwia składanie  przez Kierowcę zlecenia przelewu wypłaty należnego wynagrodzenia w dowolnym momencie. Dane są na bieżąco aktualizowane,  dlatego też wypłatę należnych środków można zlecić w dowolnym momencie, nie czekając na rozliczenie i przelew po zakończeniu miesiąca.

 

Zasady realizacji zaliczkowych wypłat na żądanie  – iPortfel

 • Dostęp do iPortfel mają wszyscy kierowcy w iTaxi, którzy posiadają aktywne konto oraz rozliczają się bezpośrednio z iTaxi.
 • Dostęp do usługi iPortfel jest bezpłatny.
 • Dostęp nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania
 • iPortfel jest aktywny i dostępny po zalogowaniu do aplikacji kierowcy.
 • Aktualizacja systemu odbywa się każdego dnia pomiędzy godziną 12:00 a 14:00 – w tym czasie nie ma możliwości wypłat!
 • W okresie przygotowywania przez iTaxi miesięcznych rozliczeń i przelewów dostęp do wypłat poprzez iPortfel będzie zablokowany.
  Dni planowanej niedostępności prezentuje zestawienie poniżej.
 • Kwota minimalna jednorazowej wypłaty to 20 zł, kwota maksymalna 3000 zł.
 • Ilość przelewów jest ograniczona do 30 w danym miesiącu.
 • 2 przelewy na żądanie w każdym miesiącu są bezpłatne, każdy kolejny będzie obciążony opłatą w wysokości 5 zł. Opłata będzie automatycznie pobierana przy 3-cim i każdym kolejnym przelewie wykonanym przez aplikację Kwota dostępnych do wypłaty środków będzie już uwzględniać tę opłatę, i po zrealizowaniu przelewu kwota ta zostanie potrącona z salda rozliczeń z iTaxi.
 • Przykład: kwota dostępnych środków do wypłaty 500 zł. Trzecie zlecenie przelewu 500 zł oznacza wpływ na rachunek kierowcy w wysokości 495 zł.
 • Kwota dostępna do wypłaty, która jest widoczna w aplikacji, składa się z:
  – aktualnego salda księgowego wynikającego z wystawionych dokumentów księgowych – niezależnie od terminu płatności (widoczne ze szczegółami również w aplikacji kierowcy),
  – wynagrodzenia należnego Kierowcy za przejazdy zrealizowane w danym miesiącu, na które nie zostały jeszcze wystawione dokumenty księgowe, tj:
  – środki za przejazdy bezgotówkowe (pomniejszone o rabat) oraz za przejazdy opłacone aplikacją iTaxi,
  – pomniejszone o prowizję od przejazdów zrealizowanych przez pasażerów indywidualnych oraz o opłaty za wjazdy do kolejki,- sumy wypłat zaliczkowych, które wykonałeś przez iPortfel w danym miesiącu.
  – pomniejszone o noty karne wystawione na koncie kierowcy
 • Przelewy na żądanie w obecnej chwili nie są realizowane w czasie rzeczywistym.
  Jeśli żądanie wypłaty zrealizowane zostanie w godzinach 00:00-07:59 w dniu roboczym pieniądze wpłyną na konto kierowcy tego samego dnia, żądanie wypłaty zlecone w godzinach 08:00-23:59 w dniu roboczym spowoduje wpływ pieniędzy na konto kierowcy w następnym dniu roboczym. W przypadku zleceń przelewów na wyższe kwoty, niedostępności usług bankowych lub jeśli dany bank nie obsługuje przelewów ekspresowych pieniądze na rachunku Kierowcy znajdą się z kilkugodzinnym opóźnieniem lub następnego dnia roboczego od zlecenia wypłaty.
 • W przypadku Kierowców rozliczanych za pośrednictwem Operatorów, kwoty będą przelewane na rachunki bankowe wskazane w Umowie z danym Operatorem

 

Planowana niedostępność usług:


2024-01-01 00:00:01 – 2024-01-03 14:00:00

2024-01-05 00:00:01 – 2024-01-10 14:00:00

2024-02-01 00:00:01 – 2024-02-02 14:00:00

2024-02-07 00:00:01 – 2024-02-12 14:00:00

2024-03-01 00:00:01 – 2024-03-04 14:00:00

2024-03-07 00:00:01 – 2024-03-11 14:00:00

2024-04-01 00:00:01 – 2024-04-02 14:00:00

2024-04-05 00:00:01 – 2024-04-10 14:00:00

2024-05-01 00:00:01 – 2024-05-02 14:00:00

2024-05-07 00:00:01 – 2024-05-10 14:00:00

2024-06-01 00:00:01 – 2024-06-03 14:00:00

2024-06-06 00:00:01 – 2024-06-11 14:00:00

Sprawdź jak krok po kroku dokonać wypłaty (kliknij w znaczek iPortfela)

Przelewy

Faktury są wystawiane automatycznie, zawsze w tych samych terminach. Również faktury i noty, które iTaxi wystawia w Twoim imieniu [dotyczy środków, które iTaxi musi Ci zwrócić jak bezgotówki oraz płatności przez aplikację]. Jest to tzw. samofakturowanie.

Jeśli jesteś Kierowcą oklejonym, masz aktywną Umowę i rozliczasz się bezpośrednio z iTaxi, będziesz mógł korzystać z aplikacji Symmetrical. Przed pierwszą rejestracją, otrzymasz powitalnego maila i SMS z informacjami jak w kilku prostych krokach aplikacje ściągnąć i zainstalować, oraz jak aktywować konto.

Instalacja aplikacji Symmetrical nie jest konieczna o ile nie planujesz realizowania zaliczkowych wypłat. Przelew należnego Ci wynagrodzenia będziesz otrzymywał bezpośrednio z iTaxi 8-ego każdego miesiąca.   

Czy wiesz, że…

… stan swoich rozliczeń z iTaxi możesz sprawdzać w Aplikacji Kierowcy K3. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę “Statystyki”. Więcej o sekcji “Saldo” w Aplikacji Kierowcy możesz przeczytać tutaj. 

Dokumenty księgowe

Wszystkie faktury wysyłamy Ci na adres mailowy @, który podałeś przy rejestracji konta w iTaxi.

WZAJEMNE KOMPENSATY – kwotę do wypłaty Kierowcy zawsze pomniejszamy o kwotę należności Kierowcy wobec iTaxi. Na potwierdzenie otrzymujesz stosowny dokument [ KOM/]. Jeśli kwota do wypłaty Kierowcy jest zbyt niska, żeby pokryć Twoje zobowiązania wobec iTaxi [bo np. robisz mało bezgotówki]- koniecznie ureguluj zobowiązanie przelewem, żeby uniknąć powstania zadłużenia.

SYMBOL OPIS KIEDY WYSTAWIANA
Sumę z tych dokumentów Ty jesteś zobowiązany zapłacić iTaxi. FV/M/… Faktura za prowizję od kursów gotówkowych
[w tym płatność kartą u Kierowcy] oraz kursy z płatnością przez aplikację.
1 dnia każdego miesiąca.
FV/S/… Faktura za wjazdy na Strefy [Dworce] 1 dnia każdego miesiąca.
FV/LWA/… Faktura za abonament (Subskrypcja iTaxi) Z góry, na początku każdego miesiąca.
FV/LW/P/… Faktura za przepustke Lotnisko Chopina Bezpośrednio po złożeniu wniosku.
FV/LW/D/… Faktura za duplikat przepustki Lotnisko Chopina
FV/K/… Faktura za koszulki iTaxi Na zlecenie.
FV/P/… Faktura za najem auta. Z góry, na początku każdego miesiąca.
FV/PKO/…
FV/PKOB/…
Faktura za pakiet medyczny
Faktura za MultiSport
Z góry, na początku każdego miesiąca.
NO/… Kary za odrzucone terminówki, inne kary umowne. Kiedy zostanie zarejestrowane naruszenie.
Kwotę z tych dokumentów iTaxi zwraca Tobie. R/… Zwrot za płatności przez aplikację. 1 dnia każdego miesiąca.
N/… Zwrot za płatności przez aplikację- w przypadku, kiedy kurs odbył się z promocją dla Klienta. Wtedy zwrot środków z płatności przez aplikację dostajesz w dwóch częściach: na N/ część, którą Klient zapłacił, a na R/ pozostałą kwotę [rabat Klienta]. 1 dnia każdego miesiąca.
numer umowy/rok/miesiąc/… Zwrot bezgotówek. Faktura została już pomniejszona o kwotę prowizji za bezgotówki. 1 dnia każdego miesiąca.
Sumę z tych dokumentów Ty jesteś zobowiązany zapłacić iTaxi.
SYMBOL OPIS KIEDY WYSTAWIANA
FV/M/… Faktura za prowizję od kursów gotówkowych
[w tym płatność kartą u Kierowcy] oraz kursy z płatnością przez aplikację.
1 dnia każdego miesiąca.
FV/S/… Faktura za wjazdy na Strefy [Dworce] 1 dnia każdego miesiąca.
FV/LWA/… Faktura za abonament (Subskrypcja iTaxi) Z góry, na początku każdego miesiąca.
FV/LW/P/… Faktura za przepustke Lotnisko Chopina Bezpośrednio po złożeniu wniosku.
FV/LW/D/… Faktura za duplikat przepustki Lotnisko Chopina
FV/K/… Faktura za koszulki iTaxi Na zlecenie
FV/P/… Faktura za najem auta Z góry, na początku każdego miesiąca.
FV/PKO/…
FV/PKOB?…
Faktura za pakiet medyczny
Faktura za MultiSport
Z góry, na początku każdego miesiąca.
NO/… Kary za odrzucone terminówki, inne kary umowne. Kiedy zostanie zarejestrowane naruszenie.
Kwotę z tych dokumentów iTaxi zwraca Tobie.
SYMBOL OPIS KIEDY WYSTAWIANA
R/… Zwrot za płatności przez aplikację. 1 dnia każdego miesiąca.
N/… Zwrot za płatności przez aplikację- w przypadku, kiedy kurs odbył się z promocją dla Klienta. Wtedy zwrot środków z płatności przez aplikację dostajesz w dwóch częściach: na N/ część, którą Klient zapłacił, a na R/ pozostałą kwotę [rabat Klienta]. 1 dnia każdego miesiąca.
numer umowy/ rok/ miesiąc/… Zwrot bezgotówek. Faktura została już pomniejszona o kwotę prowizji za bezgotówki. 1 dnia każdego miesiąca.

Informacje finansowe w Aplikacji Kierowcy K3

Aby zobaczyć swoje saldo w iTaxi wejdź w: MENU–> STATYSTYKI–> FINANSE

Czy wiesz, że…

… po wejściu w zakładkę FINANSE, oprócz swojego procentu prowizji, zobaczysz również ILOŚĆ PUNKTÓW WLICZONYCH DO OBNIŻENIA ABONAMENTU [Poznań]

WAŻNE!

Saldo uaktualni się około godziny 12 w najbliższy dzień roboczy. Saldo jest wyliczane na podstawie dokumentów księgowych, wpłat na konto iTaxi oraz kompensat i tylko wtedy się uaktualnia.

Czy wiesz, że…

… jeśli chcesz obserwować swój obrót na bieżąco– wystarczy, że spojrzysz na główny ekran statystyk, na żółte tło. Obrót aktualizuje się tam na bieżąco, po każdym kursie. Zwykle dane odświeżają się co 5-7 minut.

Co znajdziesz w szczegółach salda?

Oprócz swojego salda, w Aplikacji zobaczysz również informację o tym, jaką kwotę powinno Ci zwrócić iTaxi oraz jakie są Twoje aktualne zobowiązania wobec iTaxi.

WAŻNE: kwoty wynikają z dokumentów księgowych, przelewów, kompensat, NIE z bieżącego, jeszcze niezaksięgowanego obrotu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty składają się na Twoje saldo, kliknij “SPRAWDŹ SALDO“.

Potrzebujesz dokładnych numerów dokumentów? Wystarczy, że klikniesz interesujący Cię tytuł należności/zobowiązania.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty są wysyłane na bieżąco na Twój adres e-mail podany przy rejestracji konta w iTaxi.

Jak sprawdzić podsumowanie okresu rozliczeniowego?

Pod saldem znajduje się informacja o Twoim obrocie z rozbiciem na kursy biznesowe, gotówkowe, z płatnością przez Aplikacje oraz kursy ze Stref.

Informacje są podzielone na okresy rozliczeniowe– uaktualniają się zawsze po zamknięciu danego okresu.

Jeśli chcesz przejrzeć dane z poprzednich miesięcy– wystarczy, że użyjesz strzałek obok nazwy miesiąca.

PRZETERMINOWANE ZOBOWIĄZANIA- CO ROBIĆ?

Jeśli widzisz w swojej aplikacji, pod saldem informację o przeterminowanych zobowiązaniach– oznacza to, że wystawiliśmy Ci faktury, której termin zapłaty już minął i należy niezwłocznie uregulować dług. Instrukcję jak to zrobić znajdziesz w tym samym miejscu, tj. kwotę zadłużenia, numer konta, na który należy zrobić przelew oraz tytuł przelewu.

Tytuł przelewu jest bardzo ważny– pozwoli nam prawidłowo przypisać wpłatę do Twojego konta w iTaxi. Pamiętaj, że przelewy księgują się zwykle 1-2 dni robocze. Jak tylko zaksięgujemy Twój przelew- Twoje saldo się uaktualni w najbliższy dzień roboczy po godzinie 12.

Masz wątpliwości odnośnie do informacji pokazywanych w aplikacji lub dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami.