10.05.2022

Drodzy Kierowcy,

Przygotowujemy ofertę grupowego ubezpieczenia na życie dla Kierowców.

Aby dostosować pakiety ubezpieczeniowe do zainteresowania Kierowców, przygotowaliśmy krótką ankietę, która pozwoli wybrać najważniejsze elementy ubezpieczenia i przygotować kilka pakietów ubezpieczeniowych do wyboru.

Prosimy o wypełnienie ankiety i zaznaczenie najbardziej pożądanych elementów ubezpieczenia, które będą brane od uwagę do wyliczenia składki ubezpieczeniowej.

Zakładamy, że finalnie będą 2-3 pakiety zawierające rosnąca liczbę elementów ubezpieczenia, z których Kierowcy będą wybierać interesujących ich wariant.

LINK DO ANKIETY

Zespół MPT – iTaxi

28.04.2022

Drodzy Kierowcy,

W związku z wprowadzeniem ujednoliconego regulaminu współpracy z Kierowcami MPT, zapraszamy Kierowców współpracujących dotąd w wyniku podpisania cesji umowy współpracy celem podpisania zmian umownych i przyjęcia jednolitego regulaminu i zasad współpracy.

Ujednolicone warunki współpracy obejmują:

 • warunki finansowe dla grupy dotychczasowych Kierowców MPT:
  • jednolity  abonament dla wszystkich rodzajów (kolorów) pojazdów – 635 zł netto
  • jednolity abonament dla wszystkich rodzajów (kolorów) pojazdów –  współpraca do 16 dni w miesiącu – 375 zł netto
  • opłata za wydany kurs i zapis w strefie w wysokości – 0,9 zł netto 
 • 1 miesięczny okres wypowiedzenia umowy
 • płatności abonamentowe z góry do 10 dnia każdego miesiąca
 • 7 dniowy termin płatności – umożliwiający kompensatę zobowiązań
 • jednolity regulamin współpracy dla wszystkich Kierowców współpracujących zarówno w systemie OPST jak i aplikacji iTaxi

Z uwagi na zmianę terminu płatność abonamentowych (przejście na płatność z góry) oferujemy możliwość uzupełnienia pierwszego abonamentu płatnego z góry w terminie do końca czerwca 2022r. 

Informujemy też, że rozpoczynamy kampanię rekrutacyjną do floty MPT (OPST) dla nowych Kierowców, która prowadzona będzie już na nowych warunkach:

 • Abonament –  635 zł netto
 • Opłata za wydanie kursu lub zapis w strefie – 2 zł netto
 • 1 – miesięczny okres wypowiedzenia
 • Kaucja 600 zł 

W ramach promocji dla nowych Kierowców MPT oferujemy 2 miesiące bez opłat abonamentowych (2-gi oraz 4 miesiąc współpracy).

28.02.2022

Drodzy Kierowcy
iTaxi S.A. przygotowała ofertę dalszej współpracy dla Kierowców MPT – MZA w zakresie obsługi zleceń MPT w systemie OPST po 31.03.2022r.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą współpracy pod adresem:
Zapraszamy na spotkania informacyjne które będą się odbywać w tym oraz kolejnym tygodniu we wtorek i środę w biurze iTaxi ul. Przasnyska 6b o godzinie 10:00
Z uwagi na limit miejsc w sali prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach na centrali MPT.
Z uwagi na rozpoczynający się kompleksowy przegląd floty iTaxi i zaangażowanie pracowników biura, prosimy o nieodkładanie decyzji o zawarciu umowy z iTaxi na ostatnie dni marca.
Zespół MPT – iTaxi

25.10.2021

Drodzy Kierowcy,
W związku z niewielką liczbą odjazdów z miejsc postojowych jaki i niewielką liczbą korzystających z nich Kierowców, zapraszamy na spotkanie wszystkich Kierowców MPT- MZA oraz MPT-iTaxi zainteresowanych utrzymaniem i dalszą obsługą następujących Miejsc Postojowych:

 • Klub Selavi
 • Klub Sen
 • Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia PKS

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.10.2021 (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie MPT-MZA Al. Jerozolimskie 184B II piętro. 

Na spotkaniu omawiane będą możliwe sposoby i organizacja utrzymania obsługi tych miejsc postojowych.

Osobista obecność zainteresowanych Kierowców będzie mieć wpływ na decyzje dotyczące utrzymania tych Miejsc Postojowych.

Zespół MPT-MZA oraz MPT-iTaxi

22.10.2021

Drodzy Kierowcy,
Informujemy że zgodnie z ustaleniami z organizacjami Związkowymi i przedstawicielami Kierowców, okres możliwości skorzystania z promocyjnej oferty iTaxi bezprowizyjnej obsługi kursów iTaxi po podpisaniu cesji umowy został wydłużony do końca października.

Po tym czasie nie będzie możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków, a wszystkie umowy będą podpisywane na standardowych zasadach.

Zespół MPT – iTaxi

14.10.2021

Drodzy Kierowcy

Zapraszamy na dodatkowy termin szkolenia z aplikacji iTaxi.
Szkolenie odbędzie się w piątek 15.10 o godz. 13:00 w biurze na ul. Przasnyskiej 6b.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy chętnych o zapisywanie się na szkolenie poprzez Centralę.

13.10.2021

Drodzy Kierowcy,
Uzyskaliśmy limitowaną liczbę terminali płatniczych z oferty Polskie Płatności na specjalnych warunkach dla Kierowców współpracujących z iTaxi.

Oferta obejmuje terminal płatniczy (Ingenico Move 3500) akceptujący płatności: Visa, Mastercard, Maestro, Amex, DCC, Blik, Google Pay, Apple Pay.

Koszt terminala to: 10 zł netto miesięcznie +0,5% prowizja.

Jest to najlepsza oferta na rynku.

Kierowca zawiera umowę z PeP na swoją działalność, a środki z płatności otrzymuje na swój rachunek zawsze następnego dnia po płatności.

Kierowcy którzy nie mieli dotąd terminala płatniczego zgłoszonego na swój NIP mogą uzyskać te terminale nawet do 3 lat bez abonamentu i bez prowizji od płatności.

Oferta jest limitowana liczbą terminali oraz okresem jej ważności.

Zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz pod adresem:

Link do formularza

Zespół iTaxi

01.10.2021

List Prezesa iTaxi

Szanowni Kierowcy,

zapraszamy do zapoznania się z listem Prezesa iTaxi oraz obiecaną podczas spotkania ofertą współpracy. Link do dokumentu > www.itaxi.pl/pismo_1102021